Banner Doanh nhan Cong ly
social  social  social 
    Mới Nhất    Đọc Nhiều    Nổi Bật

E-MAGAZINE

Chuyển đổi số quốc gia cần thay đổi từ tư duy đến hành động trong thực tiễn

Tác phẩm khoa học “Chuyển đổi số: Từ tư duy đến thực tiễn” mang nhiều thông tin bổ ích, lý thú về quá trình chuyển đổi số quốc gia, nhằm phát huy tối đa những lợi thế so sánh của đất nước để tiến kịp các quốc gia tiên tiến trong khu vực và thế giới, hướng tới mục tiêu cao cả: Dân...

Chuyển đổi số quốc gia cần thay đổi từ tư duy đến hành động trong thực tiễn

Tác phẩm khoa học “Chuyển đổi số: Từ tư duy đến thực tiễn” mang nhiều thông tin bổ ích, lý thú về quá trình chuyển đổi số quốc gia, nhằm phát huy tối đa những lợi thế so sánh của đất nước để tiến kịp các quốc gia tiên tiến trong khu vực và thế giới, hướng tới mục tiêu cao cả: Dân...
18:13 | 24/06/2024
Banner
icon up